جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مکان های دیدنی : اشکذر

آسیاب آبی اشکذر از بزرگ ترین آسیاب های آبی دنیا می باشد که متعلق به قرن هشتم هجری قمری و دوره صفویه می‌باشد. این آسیاب در عمق 20 متری زمین قرار دارد و سنگ آن با قنات همت آباد می چرخید. در عصر آبادانی تنها آسیاب منطقه میبد تا اشکذر بوده که ساعتی 35 من […]