جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مکان های دیدنی : اسلام شهر

موزه گلسنگ های ایران از دیدنی های تهران و یکی موزه های تعاملی ایران است. در این موزه شناسایی و تحقیقات روی گلسنگ ها انجام می شود. گلسنگ از همزیستی جلبرگ ها و قارچ ها به وجود می آیند و باعث آسیب به آثار باستانی می شوند. گلسنگ ها خواص درمانی هم دارند. در این موزه […]