جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مکان های دیدنی : امامزادگان کاشان

امامزاده سلطان امیر احمد یکی از اماکن گردشگری و زیارتی شهر کاشان می‌باشد. طبق گفته‌ها نسب این امامزاده به امام موسی کاظم باز می‌گردد. گرچه امروزه آثار کمی متعلق به قدمت اولیه‌اش باقی مانده است و همچنین کاشی کاری‌های ایوان بزرگ و مناره‌ها در دوره قاجار بازسازی گردیده است، اما قدمت این بنا متعلق به […]